Loading...
close
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

Sad Life

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ឃុំចិត្ត

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ជូនពរខ្លួនឯងឲ្យឆាប់ភ្លេចគេ

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ញញឹមមិនប្រាកដ្យថាមិនយំ

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ដល់ម៉ោងនឹកគេទៀតហើយ

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ត្រូវការកំលាំងចិត្ត

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ទឹកភ្នែកតក់ៗ

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ទុកភាពផ្អែមល្ហែមឲ្យអ្នកណា

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

នឹកណាស់ចាំទូរស័ព្ទថ្លៃ

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

បេះដូងខ្វះគ្នា

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

បេះដូងដាច់ខ្យល់

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ពាក្យមួយឃ្លាដែលមិនបាននិយាយ

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ព្រួយនឹកម្ចាស់ស្នេហ៍

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

មយូរាទឹកកក

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

មិនស្រឡាញ់ក៍មិនស្អប់

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ម្ចាស់ភពសុបិន្តស្នេហ៍

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

ម្នាក់ទៀតនៅឯណា

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

យូរយ៉ាងណាក៏ចាំ

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

យើងអ្នកស្រែត្រូវជឿអ្នកស្រែដូចគ្នា

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon
ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

រាត្រីបាត់អូន

ណុប បាយ៉ារិទ្ធ

cat-icon